FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem chi tiết dịch vụ
Xem chi tiết dịch vụ
 
Tên dịch vụ: Dịch vụ ảnh viễn thám SPOT5 thời kỳ 2007-2010 (đã cache)
Mô tả dịch vụ:
Dịch vụ ảnh viễn thám SPOT5 thời kỳ 2007-2010 (đã cache)
Đơn vị xuất bản: Cục Công nghệ thông tin
Url: http://125.235.8.204:8080/geowebcache/demo/vn_spot5_test?gridSet=EPSG:4326&format=image/png8
Xem bản đồ:
Danh sách lớp dữ liệu:
Thuộc cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 5 thời kỳ 2007-2010
Các báo cáo liên quan:
Chưa có báo cáo nào!
 
Tags:
Các dịch vụ khác:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản đồ hiện trạng về bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo tỷ lệ 1:25.000
Bản đồ quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỷ lệ 1:250.000
Thông tin đo đạc bản đồ - Bản đồ địa hình UTM
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Bình Dương
Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Thọ
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên