FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem chi tiết dịch vụ
Xem chi tiết dịch vụ
 
Tên dịch vụ: Bản đồ quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỷ lệ 1:250.000
Mô tả dịch vụ:
Bản đồ quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỷ lệ 1:250.000
Đơn vị xuất bản: Trung tâm Công nghệ phần mềm và Gis
Url:
Xem bản đồ:
Danh sách lớp dữ liệu:
BD NỀN 250 000
---Nen_TH_Annotation
------21
------23
------43
------20
---Nen_DC_Annotation
------38
------39
------36
------35
---Nen_RG
---Nen_DC
---Nen_GT
---Nen_TH
---Vung_TH
CHUYÊN ĐỀ
---Vùng chuyên dụng sân bay bến cảng
---Vùng chuyên dụng an ninh quân sự
---Vùng đô thị
---Rừng
---Di tích lịch sử văn hóa
---Du lịch danh lam thắng cảnh
---Làng nghề
---Khu khai thác mỏ và các giàn khoan
---Khu công nghiệp
---Vùng bãi bồi bãi triều
---Hồ ao
---Vùng nuôi trồng thủy sản
---Rừng ngập mặn
---Hệ thống khu bảo tồn
---Nhạy cảm môi trường điểm
---Nhạy cảm môi trường vùng
Thuộc cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía nam tỷ lệ 1:250000
Các báo cáo liên quan:
Chưa có báo cáo nào!
 
Tags:
Các dịch vụ khác:
Thông tin đo đạc bản đồ - Bản đồ địa hình UTM
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Bình Dương
Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Thọ
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Nam
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ngãi