FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem chi tiết dịch vụ
Xem chi tiết dịch vụ
 
Tên dịch vụ: Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Mô tả dịch vụ:
Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Đơn vị xuất bản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Url:
Xem bản đồ:
Danh sách lớp dữ liệu:
Điểm cơ sở quốc gia
Cống thủy lợi dạng điểm
Trạm bơm
Bến bãi dạng điểm
Điểm độ cao
Địa danh sơn văn
Trạm thu phát sóng dạng điểm
Khu chức năng dạng điểm
Trạm điện dạng điểm
Công trình kiến trúc đặc biệt
Điểm dân cư
Mốc địa giới
Nút mạng đường bộ
Nút đường sắt
Đường địa giới xã
Đường địa giới huyện
Đường địa giới tỉnh
Đập dạng đường
Taluy công trình thủy lợi
Máng dẫn nước dạng đường
Đường dây tải điện
Đoạn đường sắt
Cầu giao thông dạng đường
Đoạn đường bộ
Đường nội bộ dạng đường
Ranh giới đường bộ
Kênh mương dạng đường
Sông suối dạng đường
Đoạn vượt sông suối
Taluy giao thông
Đường bờ nước
Đường mép nước
Ranh giới nước mặt quy ước
Cống giao thông
Nhà
Địa hình đặc biệt dạng đường
Đường bình độ
Ranh giới khu chức năng
Ranh giới phủ bề mặt
Mặt đường bộ
Trạm điện dạng vùng
Cầu giao thông dạng vùng
Kênh mương dạng vùng
Sông suối dạng vùng
Mặt nước tĩnh
Địa hình đặc biệt dạng vùng
Khu chức năng dạng vùng
Biển dạng vùng
Phủ bề mặt
Địa phận xã
Địa phận huyện
Địa phận tỉnh
Thuộc cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Các báo cáo liên quan:
Chưa có báo cáo nào!
 
Tags:
Các dịch vụ khác:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Thọ
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Nam
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ninh
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Trị
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Sóc Trăng