FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem thông tin chi tiết bộ dữ liệu
Xem thông tin chi tiết bộ dữ liệu
Tên cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 thành phố Đà Nẵng
Mô tả:
Vị trí: Nền địa lý>>Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000
CongTrinhKienTrucDacBiet
Công trình kiến trúc đặc biệt
DiaPhanHuyen
Địa phận huyện
DiaPhanTinh
Địa phận tỉnh
DiaPhanXa
Địa phận xã
DiemCoSoQuocGia
Điểm cơ sở quốc gia làm gốc toạ độ, độ cao cho từng khu vực địa lý cụ thể.
DiemDanCu
Nơi cư trú của một cộng đồng dân cư
DuongBienGioi
Đường biên giới quốc gia trên đất liền: Đường ranh giới được xác định bằng hệ thống mốc quốc giới để phân định chủ quyền trên đất liền giữa hai quốc gia kề cạnh nhau.
DuongDayTaiDien
Đường dây để truyền tải hoặc phân phối điện
DuongDiaGioiHuyen
Đường ranh giới phân định phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính cấp huyện.
DuongDiaGioiTinh
Đường ranh giới phân định phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh.
12
Download Metadata
Metadata
Mã tài liệuMetadata cơ sở dữ liệu nền địa lý thành phố Đà Nẵng tỷ lệ 1/25000
Ngôn ngữ
Bảng mã ký tự
Mã tài liệu gốcMetadata cơ sở dữ liệu nền địa lý thành phố Đà Nẵng tỷ lệ 1/10000
Phạm vi mô tả
Mô tả bổ sung về phạm vi tài liệuMetadata cơ sở dữ liệu nền địa lý thành phố Đà Nẵng tỷ lệ 1/25000
Ngày lập10/12/2011
Tên chuẩn siêu dữ liệuISO/DIS 19115
Phiên bảnDIS
Đơn vị tạo lập
Người đại diệnNguyễn Đức Tuệ
Chức vụGiám Đốc
Tên tổ chứcTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Vai trò002
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảWebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thời gian có thể liên hệGiờ hành chính
Chỉ dẫn liên hệLiên lạc trực tiếp
Số điện thoại04 37548758
Số fax04 37548807
Số nhàTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ-số 28 Phạm Văn Đồng-Dịch Vọng
HuyệnCầu Giấy
TỉnhHà Nội
Mã bưu điện10000
Quốc giaViệt Nam
tulieudodacbando@vnn.vn
Thông tin về chất lượng dữ liệu
Chất lượng dữ liệu
Phạm vi chất lượng
Mức đánh giá chất lượng15
Mô tảĐánh giá cả mô hình dữ liệu không gian và thông tin thuộc tính
Thông tin về phạm vi theo tọa độ địa lý
Mô tảDữ liệu NĐL 1/25000 xây dựng bằng phương pháp tổng quát hóa dữ liệu. Dữ liệu gồm 7 nhóm lớp: Cơ sở đo đạc, Biên giới địa giới, Thủy hệ, Địa hình, Giao thông, Dân cư cơ sở hạ tầng, Phủ bề mặt
Giới hạn thời gian
Giới hạn độ cao
Độ cao thấp nhất-3.02
Độ cao lớn nhất1643.1
Đơn vị đo độ caom
Nguồn gốc
Mô tảThu thập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/2.000 khu vực đô thị và cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/10.000 khu vực nông thôn
Báo cáo
Phương pháp kiểm tra
Mô tả phương pháp kiểm traKiểm tra với mô hình cơ sở dữ liệu
Kết luận về chất lượng dữ liệu
Nhan đềCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25000 thành phố Đà Nẵng
Ngày
Ngày tháng22/12/2011
Loại ngày003
Mã hệ quy chiếuNgày thu nhận
Giải thíchĐảm bảo theo Phương án thi công và các văn bản đã được phê duyệt
Kết luận
Tổng số lỗi
Kết quả 65
Đơn vị đoSố Feature Class đạt yêu cầu
Thông tin mô tả cách thức trao đổi và phân phối dữ liệu
Cách thức phân phối
Trực tuyến
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảwebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Phân phối phi trực tuyến
Tên phương tiện phân phối2
Ghi chúDVD
Định dạng file phân phối, trao đổi
Tên phương tiện phân phốigdb
Phiên bản

Thông tin hệ tham chiếu
Thông tin hệ tham chiếu không gian

Thông tin về dữ liệu địa lý
Định danh dữ liệu
Trích dẫn
Nhan đềcơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25000
Ngày
Ngày tháng12/12/2011
Loại ngày001
Mã hệ quy chiếuNgày hoàn thành
Kiểu biểu diễn dữ liệu
Ngôn ngữ
Bảng mã ký tự
Loại chủ đề10
Thông tin về phạm vi theo tọa độ địa lý
Mô tảDữ liệu NĐL 1/25000 xây dựng bằng phương pháp tổng quát hóa dữ liệu. Dữ liệu gồm 7 nhóm lớp: Cơ sở đo đạc, Biên giới địa giới, Thủy hệ, Địa hình, Giao thông, Dân cư cơ sở hạ tầng, Phủ bề mặt
Giới hạn thời gian
Giới hạn độ cao
Độ cao thấp nhất-3.02
Độ cao lớn nhất1643.1
Đơn vị đo độ caom
Tỷ lệ
Tỷ lệ25000
Khoảng cách5m
Trích dẫn
Tóm tắt
Mục đích
Hiện trạng001
Đầu mối liên hệ
Người đại diệnNguyễn Đức Tuệ
Chức vụGiám Đốc
Tên tổ chứcTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Vai trò002
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảWebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thời gian có thể liên hệGiờ hành chính
Chỉ dẫn liên hệLiên lạc trực tiếp
Số điện thoại04 37548758
Số fax04 37548807
Số nhàTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ-số 28 Phạm Văn Đồng-Dịch Vọng
HuyệnCầu Giấy
TỉnhHà Nội
Mã bưu điện10000
Quốc giaViệt Nam
tulieudodacbando@vnn.vn
Các ràng buộc
Giới hạn sử dụngMật
Thông tin lưu trữ đồ họa
Tên fileCSDLN25N_DaNang
Mô tả fileCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25000 thành phố Đà Nẵng, tách theo mảnh bản đồ tỷ lệ 1/25000
Loại filegdb
Danh sách từ khóa
Từ khóaCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25000
Loại từ khóa002
Cơ sở dữ liệu này chưa có Danh mục dữ liệu!