FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem thông tin chi tiết bộ dữ liệu
Xem thông tin chi tiết bộ dữ liệu
Tên cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Đắk Nông
Mô tả:
Vị trí: Nền địa lý>>Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000
CTKienTrucDB
Công trình kiến trúc đặc biệt
DiaPhanHuyen
Địa phận huyện
DiaPhanTinh
Địa phận tỉnh
DiaPhanXa
Địa phận xã
DiemCoSoQuocGia
Điểm cơ sở quốc gia làm gốc toạ độ, độ cao cho từng khu vực địa lý cụ thể.
DiemDanCu
Nơi cư trú của một cộng đồng dân cư
DuongBienGioi
Đường biên giới quốc gia trên đất liền: Đường ranh giới được xác định bằng hệ thống mốc quốc giới để phân định chủ quyền trên đất liền giữa hai quốc gia kề cạnh nhau.
DuongDayTaiDien
Đường dây để truyền tải hoặc phân phối điện
DuongDiaGioiHuyen
Đường ranh giới phân định phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính cấp huyện.
DuongDiaGioiTinh
Đường ranh giới phân định phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh.
12
Download Metadata
Metadata
Mã tài liệuMetadata cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25.000 tỉnh Đắk Nông
Ngôn ngữ
Bảng mã ký tự
Mã tài liệu gốcMetadata của cơ sở dữ liệu nền địa lý 1/10.000 tỉnh Đắk Nông
Phạm vi mô tả
Mô tả bổ sung về phạm vi tài liệuMetadata Tỉnh Đắk Nông
Ngày lập20/12/2011
Tên chuẩn siêu dữ liệuISO/DIS 19115
Phiên bảnDIS
Đơn vị tạo lập
Người đại diệnNguyễn Đức Tuệ
Chức vụGiám Đốc
Tên tổ chứcTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Vai trò002
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảWebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thời gian có thể liên hệGiờ hành chính
Chỉ dẫn liên hệLiên lạc trực tiếp
Số điện thoại04 37548758
Số fax04 37548807
Số nhàTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ-số 28 Phạm Văn Đồng-Dịch Vọng
HuyệnCầu Giấy
TỉnhHà Nội
Mã bưu điện10000
Quốc giaViệt Nam
tulieudodacbando@vnn.vn
Thông tin về chất lượng dữ liệu
Chất lượng dữ liệu
Phạm vi chất lượng
Mức đánh giá chất lượng15
Mô tảDữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính
Thông tin về phạm vi theo tọa độ địa lý
Mô tảCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25.000 tỉnh Đắk Nông. Dữ liệu gồm 7 nhóm lớp gồm: Cơ sở đo đạc; Biên giới địa giới; Địa hình; Thủy văn; Giao thông; Dân cư cơ sở hạ tầng; Phủ bề mặt.
Giới hạn thời gian
Giới hạn độ cao
Độ cao thấp nhất
Độ cao lớn nhất
Đơn vị đo độ caom
Nguồn gốc
Mô tảCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/10.000 tỉnh Đắk Nông
Báo cáo
Phương pháp kiểm tra
Mô tả phương pháp kiểm traKiểm tra theo mô hình cơ sở dữ liệu
Kết luận về chất lượng dữ liệu
Nhan đềCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25.000 tỉnh Đắk Nông
Ngày
Ngày tháng12/25/2011
Loại ngày003
Mã hệ quy chiếuNgày kiểm tra
Giải thíchTheo phương án thi công đã được phê duyệt
Kết luận
Tổng số lỗi
Kết quả 54
Đơn vị đo54
Thông tin mô tả cách thức trao đổi và phân phối dữ liệu
Cách thức phân phối
Trực tuyến
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảwebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Phân phối phi trực tuyến
Tên phương tiện phân phối2
Ghi chúDVD
Định dạng file phân phối, trao đổi
Tên phương tiện phân phốimdb hoặc gdb
Phiên bảnVersion 1

Thông tin hệ tham chiếu
Thông tin hệ tham chiếu không gian

Thông tin về dữ liệu địa lý
Định danh dữ liệu
Trích dẫn
Nhan đềTỉnh Đắk Nông
Ngày
Ngày tháng20/12/2011
Loại ngày001
Mã hệ quy chiếuNgày hoàn thành
Kiểu biểu diễn dữ liệu
Ngôn ngữ
Bảng mã ký tự
Loại chủ đề10
Thông tin về phạm vi theo tọa độ địa lý
Mô tảCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25.000 tỉnh Đắk Nông. Dữ liệu gồm 7 nhóm lớp gồm: Cơ sở đo đạc; Biên giới địa giới; Địa hình; Thủy văn; Giao thông; Dân cư cơ sở hạ tầng; Phủ bề mặt.
Giới hạn thời gian
Giới hạn độ cao
Độ cao thấp nhất
Độ cao lớn nhất
Đơn vị đo độ caom
Tỷ lệ
Tỷ lệ25000
Khoảng cách5m
Trích dẫn
Tóm tắt
Mục đích
Hiện trạng006
Đầu mối liên hệ
Người đại diệnNguyễn Đức Tuệ
Chức vụGiám Đốc
Tên tổ chứcTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Vai trò002
Địa chỉ trực tuyếnwww.bandododac.vn
Mô tảWebsite của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thời gian có thể liên hệGiờ hành chính
Chỉ dẫn liên hệLiên lạc trực tiếp
Số điện thoại04 37548758
Số fax04 37548807
Số nhàTrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ-số 28 Phạm Văn Đồng-Dịch Vọng
HuyệnCầu Giấy
TỉnhHà Nội
Mã bưu điện10000
Quốc giaViệt Nam
tulieudodacbando@vnn.vn
Các ràng buộc
Giới hạn sử dụngMật
Thông tin lưu trữ đồ họa
Tên fileD4896Cd, D4896Dc, D4896Dd, D4985Cc, D4896Ca, D4896Cb, D4896Da, D4896Db, D4985Ca, D4896Ac, D4896Ad, D4896Bc, D4896Bd, D4985Ac, D4896Aa, D4896Ab, D4896Ba, D4896Bb, D4884Cc, D4884Cd, D4884Dc, D4884Dd, D4884Ca, D4884Cb, D4884Da, D4884Db, D4884Ac, D4884Ad, D48
Mô tả fileCơ sở dữ liệu nền địa lý 1/25.000 của tỉnh Đắk Nông tách theo mảnh bản đồ 1/25.000
Loại file.mdb
Danh sách từ khóa
Từ khóaTỉnh Đắk Nông
Loại từ khóa002
Cơ sở dữ liệu này chưa có Danh mục dữ liệu!